จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ  พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงเยี่ยมครัวเรือนยากจน โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
พร้อม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ทหาร ผู้แทนบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
และผู้แทนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการประชารัฐร่วมใจ 90 ครัวเรือนยากจน 90 ครัวเรือนแห่งความ
พอเพียง จังหวัดนนทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นครัวเรือนพอเพียง
ต้นแบบ 4 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ดังนี้
1. นางมนัส ใจปลื้ม บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีอาชีพพายเรือขายขนม เครื่องมือประกอบอาชีพเก่าใช้งานไม่ได้
ช่วยเหลือโดยมองชุดหัวเตาแก๊ส เครื่องใสน้ำแข็ง หม้อหู ถ้วยใส่ขนมหวาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และช่วยเหลือตนเองได้
2. นายสมโภชน์ แช่เตีย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพรับจ้างรีดผ้า ช่วยเหลือโดยมอบเตารีด
โต๊ะรีดผ้า ราวแขวผ้าใหม่ น้ำยารีดผ้า น้ำยาอัดกลีบผ้า ชุดนักเร็น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ
3. นางกุหลาบ นกเหลือ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้ที่แน่นอน สามีมีความรู้ด้านช่างแอร์ ต้องการ
เครื่องแว็คฯ สำหรับใช้ล้างแอร์ เพื่อรับจ้างหารายได้ ช่วยเหลือโดยมอบ เครื่องแว็คฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และงินทุนประกอบอาชีพเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเหลือตนเองได้
4. นางณฐิกานต์ เอี่ยมปรีดา อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี อาชีพค้าขาย มีสามีพิการ ตาบอด และเป็นคนไข้ติดเตียง
ช่วยเหลือโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือประกอบอาชีพ รถเข็นขายหมูปิ้ง ตู้กระจก เตาปิ้ง พร้อมเงินทุนประกอบอาชีพ

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี