จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้ออกเยี่ยม ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง โดยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่