จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ราย นายอุเทน เหตุเกต อยู่บ้านเลขที่ 135 ม.4
ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย