จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.15 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอปลวกแดง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว
ของ ด.ช. กิตติศักดิ์ เวชกามา อายุ 2 ปี บุตรของนายณรงค์ฤทธิ์ เวชกามา และนางสาวปารีณา โสธรพรสวรรค์ ป่วยเป็นโรคท่อจมูกตีบ โรคหัวใจ
น้ำในสมองเกิน พัฒนาการช้า ลืมตาได้เพียง 1 ข้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ณ บ้านเลขที่ 171/48 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 2,000 บาท และชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และผ้าอ้อม
สำหรับเด็กจำนวน 3 แพ็ค

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง