จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 น.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ
และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด เดินทางมาบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ นางนุ่น จอนสูงเนิน อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.2
บ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือจำนวน4,000 บาท คุณวัชนี ติรเศรษฐภักดี
2,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.หินดาด โดยท่านนายกประพันธ์ เชาวน์ดี
และท่านนายอำเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา