จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร นายไพรัช มาบรรดิษ เนื่องจากภรรยา นางสมบูรณ์ศิริ สนคะมิ
ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร มอบนมของใช้ส่วนตัว และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร