ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ภาค 5     มหาสารคาม

ภาค 6     อุดรธานี

ไตรมาส 2

ภาค 1     สมุทรปราการ

ภาค 5     มหาสารคาม

ภาค 6     อุดรธานี หนองบัวลำภู

ไตรมาสที่ 3

ภาค 1    สมุทรปราการ

ภาค 5     มหาสารคาม ศรีสะเกษ

ภาค 6     อุดรธานี หนองบัวลำภู

ภาค 7     ร้อยเอ็ด

ภาค 10   ลำพูน เชียงใหม่

ภาค 11   พังงา

ไตรมาสที่ 4

ภาค 1    สมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา

ภาค 2    ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก

ภาค 3    ตราด สระแก้ว

ภาค 4    กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์

ภาค 5    นครราชสีมา ศรีสะเกษ มหาสารคาม

ภาค 6    อุดรธานี หนองบัวลำภู

ภาค 7    ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร

ภาค 8    ตาก อุทัยธานี

ภาค 9    พิจิตร

ภาค 10   พะเยา ลำปาง

ภาค 11   กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต

ภาค 12   ตรัง พัทลุง