ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาสที่ 1/2560 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาส 1

ภาค 1 สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

ภาค 2 ชัยนาท  สระบุรี  นครนายก

ภาค 3 ระยอง  จันทบุรี  สระแก้ว

ภาค 4 สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม

ภาค 5 บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม

ภาค 6 บึงกาฬ  อุดรธานี  เลย

ภาค 7 อุบลราชธานี  นครพนม  มุกดาหาร

ภาค 9 เพชรบูรณ์

ภาค 11 พังงา  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  ระนอง