ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาส 1-4

ภาค 1 ปทุมธานี

ภาค 4 สมุทรสงคราม

ภาค 5 บุรีรัมย์  สุรินทร์  มหาสารคาม

ภาค 6 อุดรธานี

ภาค 7 นครพนม

ภาค 9 เพชรบูรณ์

ภาค 11 พังงา  ภูเก็ต

ไตรมาส 2-4

ภาค 12 ปัตตานี

ไตรมาส 3-4

ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา

ภาค 2 นครนายก

ภาค 4 สมุทรสาคร

ภาค 6 สกลนคร

ภาค 7 ยโสธร ร้อยเอ็ด

ภาค 8 อุทัยธานี

ภาค 9 เพชรบูรณ์

ภาค 10 ลำพูน

ภาค 11 สุราษฎร์ธานี

ไตรมาส 4

ภาค 1 นนทบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง

ภาค 2 ชัยนาท  ลพบุรี  สุพรรณบุรี

ภาค 3 จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด

ภาค 4 กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี

ภาค 5 ชัยภูมิ นครราชสีมา

ภาค 6 ขอนแก่น บึงกาฬ  เลย หนองคาย หนองบัวลำภู

ภาค 7 มุกดาหาร

ภาค 8 ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย

ภาค 9 น่าน พิจิตร

ภาค 10 เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง

ภาค 11 ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง

ภาค 12 ตรัง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล