ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ภาค 3 สระแก้ว

ภาค 4 กาญจนบุรี

ภาค 5 สุรินทร์  มหาสารคาม

ภาค 6 สกลนคร อุดรธานี

ภาค 7 นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี

ภาค 10 ลำพูน

ภาค 11 ชุมพร สุราษฏร์ธานี

ไตรมาส 2
ภาค 1 นนทุบรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค 3 สระแก้ว

ภาค 4 กาญจนบุรี

ภาค 5 มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์

ภาค 6 บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี

ภาค 7 นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี

ภาค 10 เชียงใหม่ ลำพูน

ภาค 11 ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี