ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ภาค 6     อุดรธานี

 

ภาค  7    ร้อยเอ็ด

ไตรมาส 2

 

ภาค 6     อุดรธานี, หนองบัวลำภู

ภาค  7    ร้อยเอ็ด

ไตรมาสที่ 3

ภาค 5      ศรีสะเกษ

ภาค 6     อุดรธานี หนองบัวลำภู

ภาค 7     ร้อยเอ็ด

ไตรมาสที่ 4

ภาค 3    ตราด

ภาค 5    ศรีสะเกษ

ภาค 6    อุดรธานี หนองบัวลำภู

ภาค 7    ร้อยเอ็ด นครพนม

ภาค 11    ชุมพร, สุราษฎร์ธานี