ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนางบการเงิน ประจำปี 2558 ขอความกรุณาให้จัดส่งมายังสภากาชาดไทย

การจัดทำงบการเงิน ปี 2558 คลิกดูรายละเอียด

ภาค 3 สระแก้ว
ภาค 5 ศรีสะเกษ