ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งรายงานรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1/2559 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

เลขที่: 
-

ปีงบประมาณ 2559

ไตรมาส 1

ภาค 5 ศรีสะเกษ
ภาค 6 หนองบัวลำภู


ไตรมาส 2

ภาค 1 สมุทรปราการ
ภาค 5 ศรีสะเกษ
ภาค 6 หนองบัวลำภู

ภาค 9 พิจิตร

ไตรมาส 3

ภาค 1 สมุทรปราการ
ภาค 5 ศรีสะเกษ

ภาค 6 หนองบัวลำภู

ภาค 7 มุกดาหาร

ภาค 9 พิจิตร

ภาค 11 ระนอง

ภาค 12 สงขลา

ไตรมาส 4

ภาค 1 นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, อ่างทอง
ภาค 2 ชัยนาท, สระบุรี

ภาค 3 จันทบุรี

ภาค 5 นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ศรีสะเกษ

ภาค 6 ขอนแก่น, บึงกาฬ, หนองคาย, หนองบัวลำภู

ภาค 7 นครพนม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด

ภาค 9 พิจิตร

ภาค 10 เชียงราย

ภาค 11 กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฏร์ธานี

ภาค 12 ปัตตานี, สงขลา