ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งรายงานรายรับ-จ่าย (รายไตรมาส) ประจำปี 2560 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

เลขที่: 
-

ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาส 1

ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ภาค 7 มุกดาหาร
ภาค 11 ชุมพร


ไตรมาส 2

ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ภาค 7 มุกดาหาร
ภาค 8 กำแพงเพชร
ภาค 11 ชุมพร

ไตรมาส 3
ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ภาค 4 เพชรบุรี
ภาค 6 หนองคาย
ภาค 7 มุกดาหาร
ภาค 8 กำแพงเพชร
ภาค 10 เชียงใหม่ ลำพูน

ภาค 11 ชุมพร
ภาค 12 ตรัง

ไตรมาส 4
ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ภาค 4 เพชรบุรี
ภาค 5 นครราชสีมา
ภาค 6 หนองคาย
ภาค 7 นครพนม มุกดาหาร
ภาค 8 กำแพงเพชร
ภาค 9 แพร่
ภาค 10 เชียงใหม่ ลำพูน
ภาค 11 กระบี่ ชุมพร
ภาค 12 ตรัง สตูล