กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2562

เลขที่: 
ที่ หร.3657/2562

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562 การประกวดมี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน
ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี (นับอายุถึงวันที่ 15 พ.ย. 62)
สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 100 บาท ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 (ไม่ต้องนําเด็กมา) ณ โถงหน้าห้องฝ่ายการเงิน ชั้น M
โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4971 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทร. 0 2256 4440 หรือ 0 2255 9911

AttachmentSize
ใบสมัคร - กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2562.pdf121.51 KB