แบบสอบถามการสำรวจ เรื่อง “ การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2562 ” พิเศษ ลุ้นรับเสื้อ share & show ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล

5 นาทีของท่านมีค่า เพียงตอบแบบสอบถามการสำรวจเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2562 ” พิเศษ! ลุ้นรับเสื้อ
share & show ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล *แบบสอบถามมีทั้งหมด 20 ข้อ คลิก https://forms.gle/JnU9hH8puKkwNvHf8 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
20 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่เฟซบุ๊กเพจ The Thai Red Cross Society * ขอได้โปรดตอบตามความ
เป็นจริงมากที่สุด การตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีผลกระทบด้านใดต่อตัวท่าน ข้อมูลเป็นความลับเฉพาะทีมงานเท่านั้น