ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย

เลขที่: 
-

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1

ภาค 1 ปทุมธานี สมุทรปราการ

ภาค 2  ชัยนาท

ภาค 3 ตราด สระแก้ว

ภาค 4  สมุทรสาคร

ภาค 5 มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์

ภาค 6 บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี

ภาค 7 กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี

ภาค 8 สุโขทัย

ภาค 10 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

ภาค 11  ชุมพร  ระนอง สุราษฎร์ธานี

ภาค 12 พัทลุง

ภาค 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง

ภาค 12  นราธิวาส พัทลุง สตูล