ขอแจ้งชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย