โครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาดจังหวัด "หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และงานบริการโลหิต”ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ