โครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี พ.ศ. 2560

เลขที่: 
-

โครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี พ.ศ. 2560
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
กลุ่มเป้าหมาย : ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
แต่งกายชุดสุภาพ ไว้ทุกข์


ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 7 ก.ค. 60

AttachmentSize
2560-06-20 จดหมายเชิญโครงการแม่บ้านมหาดไทย.pdf2.99 MB