จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาอำเภอเมืองตรัง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์(นางยินดี รักรู้) และขอบพระคุณ คุณรัชนี ตันวิมลรัตน์ มอบบานประตูจำนวน 2 บาน ขอบพระคุณจิตอาสาอำเภอเมืองตรังที่ช่วย
ซ่อมแซมในครั้งนี้

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง