จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์จำนวน 3 ราย ได้แก่
- โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
1.นางสาวขนิษฐา สุวรรณไมตรี
2.นางสาวสุฐิตา สิงห์บุญ
- โรงเรียนบ้านโคกมน
3. นางสาวกนกวรรณ พิลาเกิด
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสดรายละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด มอบผ้าห่ม
จำนวน 1 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์