จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการงานในพระราชดำริและจิตอาสา
สภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ราย คือ
1. นายเฉลิมพันธ์ พันธ์พิเชษฐ์ อายุ 36 ปี ที่บ้านเลขที่ 409/45 ซ.ห้วยยอด 23 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง ป่วยผิวหนังหลุดลอก
2. น.ส.ตรีสุคนธ์ ดอกไม้ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/1 ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง ตาซ้ายบอด ตาขวามองเห็นลางๆ
พร้อมมอบถุงธารน้ำใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง