จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 .น ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ราย นางสาวอรอนงค์ เพชรเกิด เลขที่ 20 หมู่ 10 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์