จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 .น ณ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ราย เด็กชายธิติ แซ่หยาง เลขที่ 4/1 หมู่ 7 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์