จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้สโลแกน จังหวัดตรัง “มุ่งมั่น
แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมในสวมเสื้อเหลือง กว่า 1,500 คน ร่วมกล่าวคำปฎิญาณและ
ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง