จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น ณ ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ราย เด็กชายกษาปณ์ โตผา ณ บ้านเลขที่ 21/2
หมู่ 2 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความช่วยเหลือ มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท มอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์