จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถโกศล นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบถุงเท้านักเรียนจำนวน 1,000 คู่
จากนายอิชิดะ อิซาโอะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต บริษัทโอกาโมโต เทคไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนยากไร้
ที่เข้ารับบริการในโครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี