จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ พร้อมด้วยนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กหญิงดาวเรือง เรืองทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้
บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี