จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ เจ๊ะสนิ อายุ ๕๔ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการพิการ
มีขาขวาข้างเดียว เนื่องจากต้องตัดทิ้งจากอาการเบาหวาน ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน
๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมให้กำลังใจคนไข้ซึ่งนอนพักรักษาตัวด้วยอาการอ่อนแรงให้มีอาการดีขึ้นในเร็ววัน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี