จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุประวีณ์ ชูทอง นักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง