จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี ,สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายอำเภอปะนาเระ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอปะนาเระ
จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.) ด.ช.อารนันท์ สาและ อายุ 14 ปีอยู่บ้านเลขที่ 116 / 1 หมู่ 2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ป่วยเป็นโรคด้านการพัฒนาช้าแขนขา
อ่อนแรง,โรคหอบ,ปอดอักเสบ(เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์)
2.) นางเจะอูงูง อีซอ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ป่วยเป็นโรค ตาบอด หูไม่ได้ยิน ข้อสะโพกหลุด
อัมพาต (ผู้ป่วยติดเตียง)
3.) นายมะแอ โวะ อายุ 80 ปีอยู่บ้านเลขที่ 262 / 2 หมู่ 1 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้, แขนขาอ่อนแรง
(ผู้ป่วยติดเตียง)
4.) นางตรีเยาะ อะเอ๊ะ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107 /2 หมู่3 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ครึ่งตัวด้านซ้าย
(ผู้ป่วยติดเตียง)
5.) นางมารียะ เวาะหลง อายุ 62 ปีอยู่บ้านเลขที่ 235 / 2 หมู่1 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ความดันเบาหวาน
(ผู้ป่วยติดเตียง)
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 1000 บาทพร้อมชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย กระเช้าแบรนด์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
แก่ผู้ป่วย รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี