จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กรรมการ
กาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีวิไล นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วยปกครองอำเภอศรีวิไล ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา
ตำบลศรีวิไล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีวิไล จำนวน 1 ราย คือ นางทองปาน สันวิลาศ บ้านเลขที่ 69
หมู่ 8 บ้านโนนมณี ตำบลศรี อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบ เงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ เสื้อกันหนาว และผ้าห่ม

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ