จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จำนวน 2 ทุน อำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส