จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอเซกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอเซกา จำนวน 3 ราย คือ
1.เด็กชายพัชรพล บุผาโพก บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 บ้านยางเรียง ตำบลโสกก่าม
2.นางสาวอธิดา พารทะสิน บ้านเลขที่ 100 หมู่ 6 บ้านดงสว่าง ตำบลโสกก่าม
3.เด็กหญิงบุษกร วรรณชัย บ้านเลขที่ 68 หมู่ 6 บ้านดงสว่าง ตำบลโสกก่าม พร้อมมอบ ถุงยังชีพ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ