จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.05 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล
ผู้นำชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่
อำเภอศรีวิไล คือ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดังไกล บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทประสิทธิ์ ตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
พร้อมมอบ ถุงยังชีพ เสื้อกันหนาว และผ้าห่ม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบเงินให้จำนวน 1,000 บาท

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ