จังหวัดบึงกาฬ

นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงปริศรา ยายิรัมย์ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมมอบเงิน
ถุงยังชีพ และผ้าห่ม

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ