จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอำเภอเมืองบึงกาฬ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 1 ราย
คือ สามเณร อำนาจ บุญประกอบ อายุ 13 ปี ชั้น ม.1 วัดโชติรสธรรมากร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมมอบเงิน และถุงยังชีพ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ