จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และนายพิสิษฐ์ แร่ทอง
นายอำภอเซกา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอเซกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่ากกแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในเขตพื้นที่
อำเภอเซกา จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.ศิริพร สุภารัตน์ อายุ 12 ปี ชั้น ม.1 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตำบลท่ากกแดง
อำเภอเซกา พร้อมมอบ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ