จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับบริษัทโตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บอกบุญแบ่งรัก
๑ คนจะได้ ๑ บุญ โดยโตโยต้าจ่ายให้บุญละ ๑๐ บาท เพียงแค่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมบอกบุญแบ่งรัก ของบริษัทโตโยต้า ท่านก็ได้
ร่วมกันทำบุญเพื่อสังคมแล้ว และร่วมกันลุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ถ้าประสบผลสำเร็จ "โตโยต้ามอบเงินบริจาคเพิ่มอีก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง" เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป วันที่ 15 ตุลาคม 2554

จังหวัดตรัง