จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ร่วมงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

 จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว
 จังหวัดเชียงใหม่/กิ่งกาชาดอำเภอพร้าว