จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 12 พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนสมเด็จพระบรมโอรสา ธิราช ฯ สยามมกุฎราชกมาร ทุนสึนามิ
และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดสงขลา