จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้ากฐินให้
ดร.สุทธิพล ทวีชัยยะการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ.และประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร
และเงินถวายเป็นพระราชกุศล มียอดถวายจตุปัจจัย จำนวน 6,113,017.66 บาท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและบูรณะพระอาราม บำรุงโรงเรียน
และให้ทุนการศึกษา

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี