กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร