จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ
"ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ
119 ปี โดยกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะสมุย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมควร เรืองวุฒิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.วัลลพ พวงผกา
ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้า สนง. ปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปรเมษฐ์ จินา นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี