จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็น
พระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณอุทยานสมเด็จย่า
(ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร