จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพระยืน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น