จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์
ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมทำบุญ
ตักบาตรอย่างพร้อมเพียง ณ วัดโพธิ์ไทร ตำบลบางทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร