จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีนักวิ่งที่สมัครแล้ว 3,526 คน
และนักวิ่งในประเภทฮาล์ฟ มาราธอน และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชายคนแรก หญิงคนแรก
หรือ OVER ALL ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี