จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับ ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองบางเค็ม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี