จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม ร่วมงานแสดงความยินดี ในงานฉลองคณะกรรมการบริหารรสโมสรไลออนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์