จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และคณะ ร่วมพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี แก่นางสาวลำพึง เหล็กกลาง บ้านเลขที่ 42 ม.6
ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี