จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมพิธีเปิด
ศูนย์จำหน่ายกลุ่มแกะสลักไม้เทพทาโร และกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ณ ซอย 9 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง