จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าฯกรมพระศรีสวางควรขัตติยราชนารี โปรดเกล้า ให้นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน"โพดุล" ในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ชุด
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร