จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 70 ผืน
5. ผ้าขนหนู จำนวน 50 ผืน
6. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
7. ไม้เท้า จำนวน 4 อัน
8. วอกเกอร์ จำนวน 3 อัน
9. ชุดถาดอาหาร จำนวน 10 ชุด
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุศรณ์ บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 ต.นากอก
อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร